Aktuality

HRUBÁ STAVBA blok "A"

9. 9. 2022

Hrubá stavba celého bloku "A" 5X R90 HOTOVA, začínáme vnitřní instalace ...

Základová deska blok B hotova

18. 8. 2022

Základová deska ŘRD blok A hotova

2. 8. 2022

ZÁKLADOVÉ DESKY ŘRD BLOK A a B

4. 7. 2022

Započala výstavba základových desek u řadových domů bloku A a B

STAVEBNÍ POVOLENÍ ŘADOVÉ DOMY

19. 5. 2022

Dne 19.5.2022 nabylo právní moci stavební povolení na ŘADOVÉ DOMY

STAVEBNÍ POVOLENÍ BYTOVÉ DOMY

13. 5. 2022

Dne 13.5.2022 nabylo právní moci stavební povolení na bytové domy

Doplnění podkladů

27. 10. 2021

Dle výzvy byly doplněny veškeré podklady k územnímu rozhodnutí na "IS a komunikace AMYLON, ulice Nerudova a B.Němcové, Polná"

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

8. 9. 2021

Byla podána žádost o vydání rozhodnutí v územním řízení na ing. sítě

Loading...